Costul creditului

Creditul obținut prin intermediul programului ”Prima Casă” are următoarele costuri:

Rata maximă efectivă a dobânzii (DAE) – va fi calculată din rata de referință anunțată de BNM pentru acest program (calculată ca rata medie ponderată ale dobânzilor la depozitele cu termenul de 3-6 luni) + o marjă maximă de 3% (va fi precizată anual de Guvern) + comisionul de garantare de până la 0,5% anual din soldul garanției de stat.

Comision unic de acordare a finanțării nu mai mare de 1% din valoarea creditului.  Băncile nu vor percepe alte taxe adiționale.

Taxe notariale de stat. Acestea pot fi consultate aici (Taxe de stat).

Prima de asigurare a imobilului.

Notă: Rata maximă a dobânzii efective va fi publicată de ODIMM o dată la 6 luni. Cu 10 zile până la modificarea ratei, banca va informa clientul în scris sau prin poșta electronică despre acest lucru. Modificarea ratei maxime a dobânzii efective va fi obligatorie pentru bănci doar în cazul micșorării ratei de referință a BNM.

Băncile sunt obligate să mențină aceste condiții pe toată durata contractului de credit. Spre deosebire de un împrumut obișnuit, ipoteca va fi instituită în proporție de 50% în favoarea statului și restul de 50% în favoarea băncii.

Calculatoarele de credite ”Prima Casă” poate fi accesat pe paginile web ale băncilor participante (Băncile de creditare)