Organizația de Dezvoltarea a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este mandatată să emită garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor comerciale care acordă credite în cadrul programului de stat ”Prima Casă”.

ODIMM monitorizează volumul total al creditelor acordate de bănci în cadrul programului de stat ”Prima Casă”. Din momentul atingerii nivelului maxim de creditare, băncile nu vor mai oferi credite ipotecare noi, cu excepția cazului în care programul este extins.

Rata maximă a dobânzii efective va fi flotantă și va fi publicată de către ODIMM, o dată la 6 luni, pe pagina sa web oficială. Rata dobânzii care se va aplica pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie se va baza pe rata de referință publicată de BNM pentru luna mai, iar pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie se va baza pe rata de referință publicată de BNM pentru luna noiembrie a anului precedent. Aceste rate vor fi aduse la cunoștința beneficiarului de credit, în scris sau în format electronic, de către banca finanțatoare în termen de 10 zile calendaristice până la modificarea ratei maxime a dobânzii efective. Modificarea ratei maxime a dobânzii efective va fi obligatorie pentru bănci doar în cazul micșorării ratei de referință.

www.odimm.md