În scopul asigurării accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite bancare parțial acoperite de stat, în special pentru familiile tinere, s-a recurs la modificarea unor taxe de stat.

Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor, procurate prin intermediul programului de stat ”Prima Casă”, este de 0,1% din prețul contractului, dar nu mai puțin decât valoarea indicată în registrul bunurilor imobile.

Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de ipotecă încheiate în cadrul programului este în mărime de 50 lei.