Rata maximă a dobânzii anuale la creditele noi acordate care poate fi aplicată de către bănci în perioada 1 iulie – 31 decembrie anul 2019, constituie 7,0 % anual și este formată din:

  1. rata de referință pentru Program publicată de către Banca Națională a Moldovei (calculată ca rata medie ponderată a dobînzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni) – în mărime de 4,75%.
  2. marjă maximă de pînă la 2 puncte procentuale.
  3. comisionul de garantare de pînă la 0,25% anual din soldul creditului, sau 0,5% anual din soldul garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor.