Angajații din sectorul privat, beneficiari ai Programului de stat ”Prima Casă”, pot solicita compensații de la bugetul de stat începând cu data de 1 iunie, anul curent. Regulamentul privind modul de acordare a compensațiilor, aprobat de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Compensațiile vor fi acordate cetățenilor Republicii Moldova salariați ai unei sau mai multor întreprinderi din sectorul privat, care au sediul pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea vor fi acordate lunar, de la aprobarea cererii pentru finanțare până la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar.

Potrivit Regulamentului, formula de calcul a compensațiilor reiese din costul maximal al unei locuințe de 600 mii lei, cu compensarea treptată de până la 50 la sută din suma de bază a creditului ipotecar, dar nu mai mult decât 10%, după caz 15% din salariul calculat al solicitantului, pe parcursul a 25 de ani și menținerea formulei respective indiferent de termenul contractual.

Mărimea compensației lunare se calculează după următoarea formulă: C  = (Cr * 50%) / L , unde:
C – compensația lunară;
Cr – valoarea creditului ipotecar (suma principală), care nu include dobînzile aferente, comisionul de garantare și alte plăți bancare;
L – numărul de luni (300 de luni) echivalent a 25 de ani calendaristici.
Mărimea  compensației nu poate depăși valoarea calculată conform formulei:

a) C(mun.Chișinău) ≤ 10%*SALcalculat;
b) C(regiuni) ≤ 15%*SALcalculat.

În cazul în care beneficiarul se încadrează în categoriile de participanți ca salariat al sectorului privat și ca părinte cu copii, mărimea compensației cumulative nu poate depăși valoarea de 100% din costul creditului ipotecar (suma principală), care nu include dobânzile aferente, comisionul de garantare și alte plăți bancare.

Pentru anul 2019, volumul de alocații în acest scop este de 20 milioane de lei. Suma respectivă va fi ajustată anual în funcție de solicitările parvenite de la autoritățile publice și resursele disponibile în buget.

Pentru a solicita compensații de la bugetul de stat, beneficiarii Programului de stat ”Prima Casă” trebuie să se înregistreze în Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor bănești - https://crm.primacasa.gov.md/login