Guvernul a redus marja maximă pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului de stat „Prima Casă” de la 3% la 2%. Astfel, băncile comerciale participante în Program sunt limitate în posibilitatea de a majora procentul pentru creditul acordat. Hotărârea de Guvern prin care au fost operate modificări la Regulamentul de implementare a Programului „Prima Casă” a fost publicată în Monitorul Oficial din 03 mai 2019.

Potrivit noilor prevederi, solicitanți ai Programului „Prima Casă” vor putea fi și persoanele care, în decursul ultimelor 12 luni, au în proprietate o locuință cu o suprafață (locuibilă) ce nu depășește 9 metri pătrați pentru fiecare membru al familiei. Anterior, solicitanții trebuiau să nu dețină nicio locuință în perioada menționată pentru a fi eligibili în cadrul Programului. 

O altă modificare ține de excluderea carnetului de muncă, certificatului eliberat de Serviciul Fiscal de Stat și extrasului din Registrul Bunurilor imobile din lista actelor obligatorii pe care solicitanții Programului urmau să le prezinte. A fost redus și termenul de perfectare a contractelor de garanție de la 10 la 5 zile lucrătoare.