Legea privind modificare și completare a unor acte legislative (nr. 117 din 5 iulie 2018) în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial din 27 iulie curent.  Prin urmare, la Programul de stat ”Prima casă” vor putea aplica și persoanele, care dețin în proprietate exclusivă sau cu alți membri ai familiei o locuință, cu o suprafață locuibilă de până 9 m2 pentru fiecare membru al familiei, dar și cei care dețin locuințe în sate, dobândite prin moștenire sau donație.

Potrivit noilor reglementări, membru al familiei se consideră soţul/soţia beneficiarului şi copilul acestora care nu a atins vârsta de 18 ani în momentul solicitării creditului. Certificatul de confirmare că persoana fizică este eligibilă şi corespunde criteriilor se va elibera de către Agenţia Servicii Publice.

Până în prezent erau eligibile doar persoanele care nu au deținut împreună cu soțul/soția o altă locuință în decurs de 12 luni până la solicitarea creditului.

La fel, se precizează perioada de calculare a comisionului de garantare, și anume din prima zi de acordare a creditului beneficiarului Programului și până la achitarea integrală a creditului, iar în caz de executare a garanției de stat – până la vânzarea locuinței ipotecate.

Totodată, în contextul programului „Prima Casă 2”, în Codul fiscal și în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 va fi introdusă o nouă categorie de prestații - compensația bănească acordată din bugetul de stat beneficiarilor programului. Se propune ca sumele acestor compensații să constituie surse de venit neimpozabile, măsură care are drept scop facilitarea accesului bugetarilor la achiziția unei locuințe. Modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul bugetar este stabilit în Regulament aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 567 din 20 iunie 2018.