Rata maximă a dobînzii efective a creditului pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie, constituie 8,07% anual și este formată din:

  • rata de referință pentru Program publicată de către Banca Națională a Moldovei (calculată ca rata medie ponderată a dobînzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni) – în mărime de 4,82%, anterior fiind de 5,78%;
  • marjă maximă de pînă la 3 puncte procentuale aprobată de fiecare Bancă finanțatoare;
  • comisionul de garantare de pînă la 0,25% anual din soldul creditului, sau 0,5% anual din soldul garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor.

Băncile finanțatoare au informat clienții în scris/poșta electronică despre modificările respective.